Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với 21AK22! Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả cách thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin, tham gia thảo luận hoặc điền vào mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, email, số điện thoại và các thông tin khác bạn cung cấp.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp thông tin, tin tức, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc để gửi thông tin quảng cáo, tiếp thị theo sở thích của bạn.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng không đúng cách thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

5. Cookie và Công Cụ Theo Dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công cụ theo dõi để thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng trang web. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả hoặc một số cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

6. Sự Đồng Ý

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] .

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi !