Thông Báo Bản Quyền (DMCA)

Chào mừng bạn đến với 21AK22. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và tuân thủ Luật Bản Quyền Kỷ Nguyên Số (DMCA) khi vi phạm bản quyền được báo cáo.

Thông Báo Vi Phạm Bản Quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện cho chủ sở hữu bản quyền và bạn tin rằng nội dung trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi một thông báo bằng văn bản bao gồm các thông tin sau đến bộ phận bảo mật của chúng tôi:

  1. Thông tin xác định về tác phẩm bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.
    • Đính kèm các thông tin như tên tác phẩm, mô tả về tác phẩm, v.v.
  2. Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
  3. Tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng bản quyền không được phép bởi chủ sở hữu, đại diện hoặc luật pháp.
  4. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác, và rằng bạn có thẩm quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Gửi Thông Báo

Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền của bạn đến bộ phận bảo mật của chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây:

Chú Ý

Chúng tôi cam kết hỗ trợ quá trình tuân thủ DMCA. Chúng tôi sẽ xem xét các thông báo vi phạm bản quyền một cách nghiêm túc và hợp tác để loại bỏ nội dung vi phạm một cách nhanh chóng nếu cần thiết.

Cảm ơn bạn đã báo cáo thông tin vi phạm bản quyền cho chúng tôi !