Chào mọi người, khoảng 1 tháng trước mình đã giới thiệu đến mọi người Schematic Mainboard Gigabyte, nhận thấy rất được ủng hộ và yêu cầu thêm nhiều Boardview – Schematic – Bitmap các Mainboard khác, nên hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người Boardview Mainboard Asus với đầy đủ hơn 900 Asus PC mới nhất hiện nay.

1. Giá bán

Hơn 900 Boardview từ các main đời tống đến main mới nhất!

Phần mềm dùng để đọc sơ đồ main bao gồm: BoardViewer, PDF-XChange Viewer

2. Thông tin liên hệ

Để biết thông tin về địa chỉ liên hệ và phương thức thanh toán, các bạn vui lòng truy cập vào đường link này nha: https://21ak22.com/lien-he-va-thanh-toan. Cảm ơn nhiều!

3. Một số hình bản Boardview

Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019 Tổng Hợp Bitmap Boardview Mainboard Asus PC FULL 2019

5. Danh sách chi tiết Asus

A7N266C 1.03A.zip A7N266-C 1.03A.zip A7N266C 1.04.zip A7N266-C 1.04.zip A7N266-E 1.02.zip ATN266E 1.03.zip A7N266-E 1.03.zip A7N266E 1.03A.zip A7N266-VM 1.02.zip A7N266-VM 1.03.zip A7N266-VM 1.05.zip A7N266-VX 1.03.zip A7N266-VX 1.04.zip A7N266-VX 1.05.zip A7N266-VX 1.06.zip ATN266-VX 1.07.zip A7N266-VX 1.07B.zip A7S8X-MX.zip A7S266-VM 1.02.zip A7S266-VX 1.02.zip A7S266-VX 1.03.zip A7S333 1.03.zip A7S333 1.04.zip A7S-AV 1.06.zip A7S-AV 1.07.zip A7s-vm 1.03.zip A7v 1.01.zip ATV 1.02.zip A7V8X.zip ATV8X 1.02.zip a7v8x 1.03.zip a7v8x 1.04.zip ATV8X 1.04A.zip a7v8x 1.04B.zip ATV8X 2.01.zip ATVL-VM 1.05.zip ATV-ML 1.06.zip ATV-ML 1.07.zip A7V-ML 1.08.zip ATV266-E 2.00A.zip ATV266-E 2.00B.zip ATV266-EX 2.00A.zip A7V266-EX 2.00B.zip A7V266-M 1.02.zip A7V266-M 1.03.zip A7V266-M 1.03A.zip ATV266-M 1.06.zip A8N-SLI.zip ABN-SLILDELUXE 1.02A.fz A8N-VM.zip ABR4T zip A58M-F 1.00.fz A58M-F 1.00R.fz A58M-K 1.03.fz A68-AK20BFDP-MB.pdf A68H-C RG.pdf A88X-GAMER 1.01.fz A88XM-PLUS Repair.pdf ASUS Desktop 20P5GC-MX-20REV-202.0.pdf A7A266 1.03.zip A7A266-E 1.11.zip A7M266 1.04.zip ATM266 1.05.zip A7M266-D 1.03.zip ATVPWR 1.02.zip A7VT.zip ABR32-MVP.zip A8R-MVP.zip ABR-MX.zip ATVT400.zip ATV-VE 1.02.zip A7V-VE 1.03.zip ATV-VM.zip UA7M266D 1.04.zip A7M266-D 1.04.zip A7M266-M 1.04.zip A7M266-M 1.06.zip A7N8X 1.03A.zip a7n8x 1.06.zip a7n8x 2.00.zip A7N8X-E.zip A7N8X-E 1.01.zip A7N8X-E 1.01A.zip A7N8X-MX 1.03A.zip A7N8X-VM.zip A7N8X-VM 1.0.zip A7N8X-VM 1.02.zip ATN8X-VM 1.04.zip A8SN-CF.zip A88XM-PLUS1.01.fz A7V266-MX.zip A8S-X.zip A88XM-PLUS 1.02.fz A88XM-PLUS 1.03.fz A88XM-PLUS 1.04.fz A4310 1.2.fz A4310-RG.pdf ALIOTH-50.zip ALTAIR-40.zip AM11-B K30BD DP MB 1.01.fz ATV333 1.01A.zip ATV333 1.02.zip ATV333 1.04.zip ATV333 2.00.zip ATV333-X 2.01.zip A7V333-X 2.01A.zip ATV400-MXSE.zip A7V400-MX.zip ATV600.zip A7V600 1.00zip ATV600 1.00A.zip A7V600-F.zip ATV600-M.zip A7V600-X.zip ATV880.zip A7VC 1.03.zip ATV-E 1.01.zip A7VI-VM 1.05.zip ATVL133-VM 2.00.zip A8V DELUXE.zip A7V8X_2.01a.zip ATV-VM 2.01.zip ATV-VM 2.02.zip ABV.zip A8V DELUXE 2.00.fz A8V-E.zip A7V8X-LA R2.01.pdf ATV8X-LA.zip A8AE-LE.zip A7V8X-MX.zip A8M2N-LA.zip A8V-MX.zip A7V8X-MX 1.03A.zip ATV8X-X.zip A7V8X-X 1.01A.zip A7V8X-X 1.01B.zip A7V133 1.05.zip A7V133-C 1.05.zip ATV133-M 1.01.zip A7V133-M 1.01.zip A7V133-VM.zip A7V133-VM 2.00.zip ATV266 1.06.zip ATV266 1.07.zip A7V266-C 2.00B.zip ATV266-E 1.07.zip A8MN-BR.zip A8N5SX.zip A8V-VM.zip ABV-X.zip A8N32-SLI DELUXE.zip A8V-XE.zip A55B-C 1.00.fz A55BM-A DP 1.02.fz A55BM-A USB3.pdf A55BM-A USB3 1.00.fz A55BM-A USB3 1.01.fz A55BM-A-USB3.pdf A5SBM-K 1.02W.fz A55-C RG.pdf A58-C RG.pdf A58-C 1.00.fz A58M-E RG.pdf AM11-B-K30BD-DP MB RG.pdf A8N32-SLI.zip AMETHYST 1.02A.zip APOLLO 1.03A.zip AQUA 1.04.zip AQUA 1.05.zip AT5ION3L 1.01GA.fz AT5IONT-I DELUXE 1.03GX.fz AT5NM10T-L 1.02.fz A8N-BR.zip A8N-E COOLPIPE.zip A8N-E.zip A&N-E 2.00.fz A8NE-FM.zip A7N8X-VM-400.zip ATN8X-X 1.02.zip A8NE-FM 2.00.fz A8N-LA.zip A7N8X-XE.zip ATLAIR-30.zip A7N266 1.03.zip A7N266 VM 1.05.zip A7SC.zip A8N-SLI 2.zip A8N-SLI Permuim.zip A8N-SLI SE.zip ATM-KTASH61-A01 1.03.fz1 A7S-LE 1.01.zip A7S-LX 1.00.zip B5LD2-TVM.zip B75M-A Rev1.00.FZ F1A55-M 1.02.fz F1A55-M LX PLUS 1.00.fz FIA55-M LX PLUS_1.02.fz F1A55-M LX PLUS 2.00.fz F1A55-M LXPLUS 2.00A.fz F1A55-M LX PLUS 2.00B.fz F1A55-M LX PLUS R2.0 1.00.fz FIA55-M LX PLUS R2.0 1.00W.fz F1A55-M LX PLUS R2.0 1.01.fz F1A55-M LX3 1.00.fz F1A55-M LX3 1.00A.fz F1A55-M LX3 1.01.fz F1A55-M LX3 PLUS R2.0 1.01.fz F1A55-M LX3 PLUS R2.0 1.02.fz F1A55-M LX3 R2.0 DP 1.02A.fz F1A55-V 1.01.fz F1A75 1.00.fz F1A75 1.01W.fz H61M-E 2.03.fz H61M-E 2.05.fz H61M-E 2.05A.fz H61M-F 1.00.fz H61M-G 1.01 Vinafix.vn.fz H61M-K Rev1.02.fz H61M-K Rev1.03.fz H61M-K 1.02.fz H61M-PRO 1.01.fz H81 M70AD DP MB 1.01.fz B75M-PLUS Rev1.02.fz B85-A 1.01A.fz B85-A 1.01W.fz B85-A R2.0 1.03.fz B85-A R2.0 1.03A.fz B85M-C C SI 1.00.fz B85M-E-DASH RG.pdf B85M-K 1.01A.fz B85M-K 1.01B.fz B85M-K 1.01D.fz B85M-K 1.01R.fz C2010G 1.00.fz C2010G 1.01.fz C201012 1.00.fz C201013 1.00.fz C2010ML 1.00.fz C2010MP 1.00.fz C2010MP 2.00.fz C2010MP 3.00.fz C2010P12 1.00.fz F1A75-M LE 1.01W.fz F2A55-M LK2_PLUS 1.00A.fz F2A55-M LK2 PLUS 1.01B.fz F2A55-M LK2 PLUS 1.02.fz F2A55-M M11BB DP MB 1.03.fz F2A55-MLE R1.02B BV.zip F2A85-M LE 1.02B.fz F2A85-M LE 1.02C.fz F2A85-MLE102B BV.zip FRONT BASE 1.02B.fz G31M-VS2 1.01(70-MXGE20-A03).fz g41 P5QPL-AM Repair Guide.pdf G41M-VS3 R2_R2 00 70-MXGI40-A01.fz CROSSHAIR_IV_FORMULA 1.02GX.fz CS-B D810MT_DP MB 1.00.fz CS-H61 1.02.fz D25NM10-1 CSM 1.01.fz D25NM10-1 CSM 1.02.fz E35M1- 1.01.fz E35M1- DELUXE 1.01X.fz E35M1-M 1.00.fz E35M1-M 1.01.fz E35M1-M 1.02.fz E35M1-M PRO 1.00.fz E45M1- DELUXE 1.00X.fz EAH6470M HM1GD3 1.01.fz EM19001-E 1.01.fz EM19001-E 1.01A.fz EMB-B75A repair guide.pdf ENGT545 1.01.fz ENGT545 1.01A.fz F1A55-M 1.00.fz H81 M70AD DP_MB 1.02.fz H81-A R2.0 1.01.fz H81-A R2.0 1.01R.fz H811-PLUS 1.01W.fz H81-PLUS 1.02.fz H81-PLUS BM1AD1 DP MB 1.00.fz H811-PLUS DP 1.02 Vinafix.vn.fz H81M2 1.02.fz H81M2 1.02A.fz H81M-4L 1.01 Vinafix.vn.fz H81M-A DP Rev1.01.fz B85M-K RG.pdf B85M-V PLUS 1.01.fz B85-PLUS 1.00.fz B85-PLUS 1.01.fz B85-PLUS 1.01A.fz B85-PLUS R2.0.1.00A.fz B150M-D D3 repair guide.pdf B150M-ET M2 1.00A.fz B150M-PLUS D3.zip B150M-PLUS RG.pdf BEACH.zip BEACH 1.02.zip BEACH 1.03.zip BEACH 1.06.zip H61M-A Rev1.02.fz H61M-A M32AA DP MB 1.01.fz H61M-A M32AA DP MB 1.01A.fz H61M-AG M33AAG DP MB 1.01A.fz H61M-AG M33AAG DP MB 1.01B.fz H61M-AS M32AAS DP MB 1.01.fz H61M-D Rev1.01.fz F1A75-L1.00.fz F1A75-1.01.fz FIA75-L DELUXE_ 1.01AX.fz F1A75-M 1.03.fz F1A75-M 1.03A.fz F1A75-M 1.03w.fz F1A75-M DP 1.04.fz F1A75-M LE 1.01.fz H81M-A DP 1.00 Vinafix.vn.fz H81M-A DP_M11AD DP MB 1.01.fz H61M-E Rev2.01.fz H61M-E Rev2.02.fz H61M-E Rev2.03.fz H61M-E Rev2.05.fz H61M-E Rev2.05A.fz H81M-C Rev1.00.fz H81M-C Rev1.02.fz BLITZ EXTREME.zip H81M-C Rev1.02A.fz H81M-C BM2AD DP MB 1.01.fz H81M-C BM6AD DP MB 1.00.fz BLITZ FORMULA.zip C391MP 1.00.fz H61M-E 2.01.fz H61M-E 2.02.fz H81M-CT 1.00.fz H81M-CT 1.00A.fz H81M-CT 1.00R.fz H81M-DS2 Rev 1 0 Power Sequence.pdf H87M-PRO 1.01.fz H87M-PRO 1.03.fz H87M-PRO 1.04.fz H87-PLUS 1.03.fz H87-PLUS 1.04.fz H87-PLUS 1.04A.fz H97-PRO GAMER 1.01.fz H97-PRO GAMER 1.01R.fz H110D4-M1 ODM Rev1.01.fz M5A78L LE 2.01C.fz M5A78L LE 2.02.fz M2N68 SE 1.00G Vinafix.vn.fz M2N68-AM 2.00G Vinafix.vn.fz M2N68-AM PLUS 2.00G.fz M2N68-AM PLUS 2.01G.fz M2N68-AM PLUS 3.01G.fz M2N68-AM SE2 2.00G Vinafix.vn.fz M2N-MX_SE PLUS 2.02G Vinafix.vn.fz M4A88TD-M 2.02GX.fz M4A88TD-V EVO 1.04GX.fz M4A88TD-V EVO 1.05GX.fz M4A88TD-V EVO 1.06X.fz M5A78L LE R2.0 1.00.fz M5A78L USB3 1.00.fz M5A78L USB3 1.01.fz M5A78L USB3 1.01A.fz M5A78L-M LX3.zip H81M-E DP Rev1.01.fz H81M-E DP 1.01 Vinafix.vn.fz H81M-E R2.0 Rev1.01.fz H81M-K 1.01.fz H81M-K 1.01A.fz H81M-K 1.01B.fz H81M-K 1.01D.fz H81M-K 1.01R.fz H81M-K RG.pdf H81M-K TW Rev1.02.fz H81M-K TW 1.02.fz H81M-K TW 1.02 Vinafix.vn.fz H81M-R 1.00.fz H81M-R 1.00R.fz H81M-V PLUS 1.01.fz H81M-V PLUS 1.03.fz H81-PLUS 1.01.fz H81-PLUS 1.02.fz H81-PLUS 1.03.fz H81-PLUS 1.03D.fz M4A88T-M LE 1.01,A04 FZ M4A88T-M 2.00G.fz M4A88T-M 2.01.fz M4A88T-M LE 1.01.fz M4A89GTD PRO 1.01GAX.fz M4A89TD PRO 1.01GX.fz M4A785D-M PRO i-DbOAIpdf M4A785D-M PRO 1.07GX.fz M4A785TD-V EVO 1.01GAX.fz M4A785TD-V EVO 1.01GX.fz M5A78L-M LX PLUS 1.00.fz M5A78L-M LX PLUS 2.01.fz M5A78L-M LX PLUS 3.00A.fz M5A78L-M LX PLUS 3.00B.fz M5A78L-M LX PLUS 3.01.fz M5A78L-M LX V2 2.01.fz M5A78L-M LX3 1.01.fz M5A78L-M LX3 PLUS 1.01.fz M5A78L-M LX3 PLUS 1.02.fz M5A78L-M LX3 PLUS 1.03A.fz M5A78L-M USB3 1.00.fz m2n-plus.pdf M2N-X PLUS.rar H1101-PLUS-D3-MS RG.pdf M2N-XE.rar M2N-XE 3.00G Vinafix.vn.fz M3A78-CM 1.01G Vinafix.vn.fz M3A78-EM 1.03G Vinafix.vn.fz H110M2-D3 RG.pdf H110M-A RG.pdf H110M-A-D3 RG.pdf M3N78-AM 2.00G Vinafix.vn.fz M3N78-EM 1.01G Vinafix.vn.fz M3N-HD HDMI 1.02G Vinafix.vn.fz M4A77D 2.02GX_Vinafix.vn.fz MAA7TT SI 1.01G.fz M4A77TD 1.01GX_Vinafix.vn.fz M4A77TD PRO 1.04GX_Vinafix.vn.fz M4A78 1.02GA.fz M4A78-AM 2.01G.fz M4A78-E 1.01GAX.fz M4A78LT PLUS 1.00.FZ H110M-C RG.pdf H110M-D D3 1.01.pdf H110M-K-D3 RG.pdf m4n68t-m le v2.FZ H110M-KS RG.pdf m4n68t-m.104g.brd H110M-PLUS RG.pdf m4n68t-m.FZ M4N68T-M 1.03G.fz H110M-R RG.pdf M5A87-1.00.fz HD7900 C381PI 1.02X.fz IMPACT CONTROL II 1.00.fz M4N68T-M LE 1.00G.fz M4N68T-M LE V2 1.00.fz M4N78 SE 1.00G.fz M4N78-SE 1.01G.fz M4N78-AMV2 1.00G.fz M5A78L 1.00.fz M5A78L LE 1.00.fz M5A78L LE 2.01A.fz M5A78L LE 2.01B.fz M5A88-M 1.01A.fz M5A88-V EVO 1.00.fz M5A97 1.02.fz M5A97 1.02X.fz M5A97 EVO DP 1.01.fz M5A97 EVO2 DP 1.00.fz M5A97 R2.0 1.00.fz M5A97 R2.0 1.00A.fz M5A99FX_PRO R2.0 1.00.fz IPIBL-ME.pdf J1800l-A 1.03.fz J18001-A 1.04.fz H81-PLUS 1.03R.fz H87M-PLUS 1.03.fz H87M-PLUS 1.04.fz J1800-C BR 1.02 Vinafix.vn.fz KBV-F.zip M4A78LT-M1.00GW.fz MAA78LT-M LX 1.02.fz M4A87T PLUS 1.00.fz LA7322PR1A 1A.fz H87M-PLUS 1.04A.fz M4A88TD-M 1.02GX.fz M2A74-AM SE 1.00,A01.FZ P5G41T-M LX2_GB 1.03.fz P5G41T-M LX3 1.01.fz P5G41T-M LX3 2.00.fz P5G41T-M LX3 2.00A.fz P5G41T-M LX3 PLUS 1.01.fz p5g41t-mbx 1.00g.FZ P5G41T-MLX.rar P5G43T-M PR0 1.02G.fz P5GC3L-BP 1.03G.fz P5GCDL-BP 1.02GA.fz P5KPL-AM SE 1.01G.FZ M5A99FX PRO R2.0 1.01.fz M5A99FX PRO R2.0 1.01A.fz M5A99FX_PRO R20.pdf M5A99X EVO 1.01X.fz M5A99X EVO R2.0 1.00.fz1 M6 INVERTER BOARD fz P5E-VM DO R1.02G REV 1.00G .pdf P50-E 1.01G.fz P5QL 2.01G.fz P5QL EPU 1.01G.fz P5G41 M R1.01G.rar P5G41-M R1.01G.rar P5KPL-AM SE Rev1.01G.FZ P5KPL-AM SE Rev2.00G.fz P5KPL-AM SE Rev2.01G.fz P5KPL-AM 2.03G.fz P5KPL-AM IN 1.01G.fz P5KPL-AM IN 1.03G.fz P5KPL-AM PS Rev2.01G.fz P5KPL-AM PSs 2.01G.fz P5KPL-AM SE.pdf P5KPL-AM+SE+ 2.00G.FZ P5KPL-VM,SI REV 4.01G.pdf P5QL PRO 1.00G.fz P5QL SE 1.01G.fz p5g41-m_k101g.brd P5G41-M-LE.pdf P5G41-M-LX2GB RepairGuide.pdf P5G41TD-M PRO 1.01GX.fz P5QLD PRO 103,C05.FZ M6G 1.0.fz P5QL-SI1.04G.fz P5G41T-M LX 1.02 Boardview.rar P5QL-M EPU DP 1.01G.fz M6G-VGA-M26X.fz MAXIMUS Il_FORMULA 1.02G.fz MPCIE COMBO 1.00C.fz MPCIE COMBO_I 1.01.fz MPCIE COMBO IV 1.00.fz N2830-K_K30AM DP MB 1.01.fz NFC EXPRESS 1.01A.fz P5QPL.brd P5G41T-M LX Rev1.00G.fz P5G41T-M LX Rev1.01G.fz P5G41T-M LX Rev1.02.fz P5QPL.rar P5GC-MX.zip P5QPL-AM R1.04G.rar P5GC-MX-REV-202.0.pdf P5G41T-M LX Rev1.03.fz P5QPL-AM_1.03G.fz P5G41T-M LX Rev1.04A.fz P5GD1 R1.05B.zip P5GD1 R1.05C.zip P5KPL-VM.zip P5QPL-AM 1.04G.fz P5LD2-TVM SE 1.02GA.fz P5LD2-VM 3.00G.fz P5LD2-VM DH 1.03GB.fz P5G41T-M LX3 PLUS Rev1.01.fz P5QPL-AMR.rar P4B266-VMX.zip P4B266-VMX 1.02.zip P4B266-VMX 1.04.zip P4P800-E DELUXE 1.02.fz P5G41T-M SI RG.pdf P5G41T-M 1.00G.fz P5GD1 1.05C.fz P5K SE EPU 1.00,A01 .FZ P5QPL-AMR103G.brd P5QPL-VM EPU 1.01 A01.FZ P5K WS 1.03G.FZ P5K 1.02G.fz P5K31-VM.zip P5K-E 1.02G.fz P5G41T-M 1.01G.fz P5G41T-M LE 1.00G.fz P5G41T-M LE 1.01G.fz P5G41T-M LE 1.02W.fz P5G41T-M LX 1.00G.fz P5G41T-M LX 1.01G.fz P5G41T-M LX 1.02.fz P5N32-SLI 1.00.fz P5N73-AM 2.01G.fz P5N-E SLI.zip p5p41t le 1.01g.FZ P5P41T LE 1.01G.fz P5P41T LE 1.02.fz P5P43TD 1.00 A29.FZ P5SD2-A 1.01G.fz P5SD2-VM.zip P5SD2-VM 1.02G.fz P5VD2-VM.zip P5WDG2-WS 1.01G.fz p6t ws pro.zip P6T 1.01G.fz P6T7 WS SUPERCOMPUTER200G.zip P7H55 Rev1.00G.fz P4S133 boardview.ZIP P4S533-TVM 1.00.fz P4S800-MX_SE 1.03.fz P4S-X (80-M8LBNO-A01) BOARDVIEW.zip P4VP-MX (80-M8LCX0-A15) BOARDVIEW.zip P5KPL SE Rev2.01G.FZ P5KPL IN SI 1.01G.fz P5KPL SE 2.01G.fz P5KPL SE 2.02G.fz P5KPL3L ES5120 BP 1.02G.fz P5B PREMIUM REV 1.01G.zip P5G41T-M LX 1.03.fz P5G41T-M LX 1.04.fz P5G41T-M LX 1.04A.fz P5G41T-M LX2 BR 1.03.fz P5G41T-M LX2 GB 1.02G.fz P5P43TD.pdf P5P43TD 1.00GX.fz P5P43TD 1.01GX.fz P5P43TD PRO 1.03GX.fz P5Q 1.03G.fz P5B PREMIUM VISTA EDITION REV 1.01G.zip P5B DELUXE 1.04G.fz P5B-VM 1.04G.fz P5E3 PRO 1.00G.fz P5KPL-AM IN Rev1.01G.fz P7H55_1.00G.fz P7H55 M_Repir Guide.pdf P7H55 USB3 Repir Guide.pdf P5KPL-AM IN Rev1.03G.fz P5KPL-AM Rev2.03G.fz P8H61-LLX 1.01A.fz P8H61-LLX R2.0 2.01.fz P8H61-LLX R2.0 2.02.fz P8H61-M LK R2.0 SI 1.00.fz P8H61-M LX 1.00.fz P8H61-M LX 1.00A.fz P8H61-M LX 1.01.fz P8H61-M LX 2.00.fz P8H61-M LX 2.00A.fz P8H61-M LX_PLUS 1.00A.fz P8H61-M LX PLUS 1.01.fz P8H61-M LX2 1.01.fz P8H61-M LX2 3.00A.fz P8H61-M LX2 3.01.fz P8H61-M LX2 CSM R2.0 2.01.fz P8H61-M LX3 1.00.fz P8H61-M LX3 R2.0 2.01.fz P8H61-M LX3 R2.0 2.01A.fz P8H61-M LX3 R2.1 2.01.fz P8H61-M PLUS V2 1.02.fz P8H61-M PLUS V2 1.03.fz P8H61-M PLUS2 3.01.fz P8H61-M2 SI 1.01.fz P8H61-M2 SI 1.02.fz P8H61-M2 USB83 1.00.fz P8H61-M2 USB3 1.01.fz P8H61-M2-USB3 RG.pdf P8H61-M-LX3-PLUS-R2.0.rar P7H55D-M EVO 1.03,A04.FZ P7H55D-M EVO 1.03GX.fz P7Q57-M DO 1.03G.fz P7Q57-M D0 1.04G.fz P8H67-M LE Rev3.00A.fz P8H67-M 1.04.fz P8H67-M PRO 1.03.fz P8H67-M_PRO 1.05.fz P8H67-M PRO 3.00.fz 1P8H67-M2_SI 1.01.fz P8H67-V 1.04.fz P8H67-V 3.00.fz P8H77-1 1.00.fz P8H77- 1.03.fz P8B75 V RG.pdf P8B75-M 1.01.fz P7H55-M 2.01,A15.FZ P7H55-M PLUS 1.01G.FZ P7H55-M PR0 1.01,A15.FZ P8H61-M LE Rev1.02.fz P8B75-M 1.02.fz P8B75-M 1.03.fz P8B75-M LX 1.01.fz P8875-M LX 1.02.fz P8B75-V 1.00.fz P8H61-M LE Rev1.05.fz P8H61-M LX2 Rev1.01.fz P7H55-M PR0 Rev1.01.FZ P7H55-M Rev2.01.FZ P8H61-M LX2 Rev3.00A.fz P8H61-M LX2 Rev3.01.fz P7H55-M.pdf P7H55-M 2.01G.fz P7H55-M BR_1.02G.fz P7H55-M DP 1.04G.fz P7H55-M LE 1.01G.fz P7H55-M LE 1.02G.fz P7H55-M LX USB3 1.01.fz P7H55-M PRO 1.01G.fz P7H55-M SI 1.01G.fz P7H55-M SI 1.02G.fz P7H55-M SL 1.03G.fz P7H55-M USB3 1.06.fz P7H55-MR201G A.zip P7P55 LX 1.01G.fz P7P55D LE 1.01GX.fz P7P55D-E 1.02GX.fz P7P55D-E DELUXE 1.01GX.fz P7P55D-E LX 1.02GX.fz P7P55D-E PR0 1.01GAX.fz P7P55-M 1.01G.fz P8H61-M LX3 R2.0 Rev2.01.fz P8B75-V 2.0o.fz P8H61-M LX3 R2.0 Rev2.01A.fz P8H61-MX R2.0 Rev2.00.fz P8B75-V 2.01.fz P8B75-V 2.04.fz P8B-C 4L 2.0.FZ P8H61 1.00.fz P8H61 1.00A.fz P8H61 1.02.fz P8H61 2.01.fz P8H61 2.01A.fz P8H61 2.01B.fz P8H61 EVO 1.00.fz P8H61 M_LX_RG.pdf P8H61 PLUS 1.00.fz P8H61 PRO 1.02.fz P8H61 R2.0 1.03.fz P8H61 R2.0 1.04.fz P8H61-MX R2.0 Rev2.01A.fz P8H61-MX REV 1.01Boardview.fz P8H61-M LX3 R2.1 Rev2.01.fz P8H77-M PRO DP Rev1.01.fz P8H61-M LX3 Rev1.00.fz P8H77-M PRO Rev1.01.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.00.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.02.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.03.fz P8H61-M Rev1.01G.fz P8H77-M PRO Rev1.05.fz P8H61-MX REV 1.02A Boardview.fz P8H61-MX Rev1.01.fz P8H61-MX Rev1.02A.fz P8H61-MX 1.01.fz P8H61-MX 1.02A.fz P8H61-MX R2.0 2.00.fz 1P8H77-M PRO Rev2.00.fz P8H77-M 1.00.fz P8H77-M 1.04.fz P8H77-M 2.00.fz P8H77-M LE 1.00.fz P8H77-M LE 1.03.fz P8H77-M LE 1.04.fz P8H77-M LE 1.05.fz P8H61-M 1.00.fz 1 P8H61-M 1.01.fz P8H61-M 1.01A.fz P8H61-M BM6620 DP MB 1.01G.fz P8H61-M DP 1.00.fz P8H61-M EVO 1.01.fz P8H61-M K5130 DP MB 1.01.fz P8H61-M LE BR 1.03.fz P8H61-M LE R2.0 1.01.fz P8H61-MX R2.0 2.01A.fz P8H61-V Rev1.00A.fz P8H61-V 1.00A.fz P8H67 Rev3.00.fz P8H77-M PRO 1.01.fz P8H77-M PRO 1.05.fz P8H77-M PRO 2.00.fz P8H77-M PRO DP 1.01.fz P8H77-V LE 1.01.fz P8H77-V LE 1.04.fz P8H77-V LE 2.00.fz P8H67,3.00.fz P8H67-1 1.01.fz P8H67-LDELUXE 2.00X.fz P8H67-LDELUXE 3.00X.fz P8H61-M LE R2.0 1.02.fz P8H61-M LE R2.0 1.02W.fz P8H61-M LE R2.0 1.03.fz P8H61-3.00.fz P8H61-M LX3 R21 RG.pdf P8H61-M PLUS V2_1.00.fz P8H61-3.01.fz P7057-M DO 1.02G.fz P8H61-LLX 1.00.fz P8H6110L DP 1.02.fz p8p67 1.03.FZ P8P67 DELUXE 1.03.fz P8P67 DELUXE 1.03BX.fz P8P67 EVO 1.03AX.fz P8P67 LE 1.03W.fz P8P67-M 1.03W.fz P8P67-M 3.00.fz P8P67-M PRO1.00W.fz P8P67-M PRO3.00.fz P8Q67-M DO 3.00A.fz P8O67-M DO BR 1.00.fz P8067-M DO CSM SL V1 1.00.fz P8Q67-M DO ERP DP 3.02.fz P8Q67-M DO TPM 1.00.fz P8Q67-M DO TPM 1.01.fz P8Q67-M DO USB3 3.00A.fz P8Q77-M 1.00.fz P8Q77-M 1.01.fz P8Q77-M 1.02.fz P8Q77-M 1.03A.fz P8Q77-M DP 1.01.fz P8Q77-M DP1.02.fz P8Q77-M2 1.01.fz P8Q773L DP 1.01.fz P8Z68 DELUXE 1.00.fz P8Z68-M PRO 1.01C.fz P8Z68-V LE 1.01.fz P8Z77 V LX RG.pdf P8Z77 V PRO RG.pdf P9X79 PRO 1.02B.fz P9X79 PRO 1.02C.fz P9X79 PRO 1.02D.fz P9X79 PRO 1.02E.fz P9X79 RG.pdf P701 14G.fz p701-rev-12g-schematics-pdf PCBRepairTool Setup.exe.zip PRIME B250M-C 1.01A.zip PRIME B250M- 1.00A.zip PRIME B250M-K 1.01 BV.zip PRIME Z270-P 1.02A BV.zip SABERTOOTH P67 1.02X.fz SABERTOOTH X58 1.02.fz SABERTOOTH_X79 1.02A.fz SABERTOOTH X79 1.02C.fz SABERTOOTH X79 1.02D.fz SABERTOOTH Z77 1.00.fz SABERTOOTH Z77 1.02.fz SABERTOOTH Z77 1.02A.fz SABERTOOTH Z77 1.02C.fz SABERTOOTH Z87 1.05.fz SABERTOOTH_Z87 1.05A.fz SUPREMEFX IMPACT II 1.00.fz TDC SZUSB 2.01G.fz TDC_SZUSB 2.04G.fz TDC-SATAEMU 1.01.fz TUEG-VM 1.02.zip TUEG-VM 1.03.zip TUEP2-M 1.03.zip Z8NA-D6-NETZONE RG.pdf Z87M-PLUS 1.07.fz Z87-PLUS 1.02A.fz 287-PLUS 1.02B.fz Z87-PLUS RG.pdf Z87-PRO 1.02A.fz z87-PRO 1.02B.fz Z97-AZ 1.00.fz Z97M DP 1.00.fz Z10PA-D8.FZ Z10PR-D16.pdf P8Z77-V LX2 r1.00.fz P8Z77-V DP 1.00.fz P8Z77-V LK2 1.00.fz P8Z77-V LX 1.00.fz P8Z77-V LX 1.02.fz P8Z77-V LX 2.00.fz P&Z77-V LX 3.02.fz P8Z77-V LX 3.03.fz P8Z77-V LX 3.04.fz z87 VCORE CARD 1.00.fz Z87-A Rev 1.02 Repair Guide.pdf Z87-A 1.02B.fz z87-A 1.02C.fz Z87-A 1.02D.fz z87-C 1.02B.fz 287-C 1.02C.fz Z87-DELUXE 1.02.fz Z87-DELUXE 1.03C.fz Z87-DELUXE 1.03D.fz Z87-DELUXE DUAL 1.01A.fz Z87-DELUXE DUAL 1.01C.fz Z87-DELUXE DUAL 1.01D.fz Z97M-G30AK-DP-MB RG.pdf 297-PLUS 2.00.FZ Z97-PRO 1.01B.FZ Z170-AR repair guide.pdf P8Z77-V PRO 1.00.fz P8Z77-V PRO 1.02A.fz P8Z77-V PRO 1.02B.fz P9D-MH 1.0.FZ P9D-MH 1.01.FZ P9D-MH 1.02.FZ P9D-V 1.0.FZ P9D-V 1.01.FZ P9D-V 1.02.FZ P9X79.1.01A.fz P9X79 1.01B.fz P9X79 1.01X.fz P9X79 1.02.fz P9X79 DELUXE 1.03.fz P9X79 DELUXE 1.03B.fz P9X79 DELUXE 1.03C.fz P9X79 LE 1.01.fz PRIME-B250M-PLUS-RG.pdf PRIME-B250-PLUS-RG.pdf PRIME-B250-PRO-RG.pdf PRIME-Q270M-C-RG.pdf PRIME-Z270-AR-RG.pdf PXP5M1-DHS 1.02G.fz PHD-B202-DHS 1.01G.fz Q87-4L BT1AE DP MB 1.01.fz Q871-PLUS 1.01.fz Q87M-PLUS DP 1.02.fz RAMPAGE II BLACK EDITION 1.02.fz ROGLOGO2 1.00GA.fz ROGLOGO3 1.01.fz SABERTOOTH 990FX 1.01AX.fz SABERTOOTH 990FX 1.01X.fz SABERTOOTH P67 1.02.fz Z87-EXPERT1.02.fz z87-EXPERT 1.02D.fz Z871-DELUXE 1.03.fz Z87-K 1.03.fz Z87-K 1.04W.fz z87-K 1.05.fz 287-K.1.05A.fz Z87M DP 1.01.fz Z87M-PLUS 1.03.fz Z87M-PLUS 1.04.fz Z87M-PLUS 1.05.fz Z87M-PLUS 1.05A.fz ThunderboltEX II DUAL A01.zip THUNDERBOLTEX11.zip TR-DLSR 1.01.zip TR-DLSR 1.02.zip U3S6 1.03G.fz VANGUARD B85 1.01B.fz VANGUARD B85 1.01D.fz X79 SABERTOOTH X79 RG PC.pdf X450CC 2.1,6ONB01E0-MB3010.FZ Z8NA-D6 REV1.01.FZ AS010 B0 rev1[1].1.021011 .pdf k7vt3&4-103.pdf A8N-SLI K8N8X-LA105-1013.pdf ASUS ASIC as016.pdf KAMET2 201 C03.pdf ASUS ICT As99127f.pdf ASB100-A 089.pdf M810LMR-102.pdf Diretto P4P800S X Asrock_ p4i45pe.pdf P3BF.pdf P4-478pin-2.pdf p4r8t ASROCK_M810LMR-102.pdf ASROCK P4145G.PDF ASUS_K7S8X_102 1227.pdf ASUS_p4i45pe (0210).pdf ASUS P4S50_SIS650.pdf P4-478-Socket.pdf p5gv-mx p5p800-mx p4g533-la r1.02.pdf p5pl2 P4145G.PDF p4i45pe(0210) pdf P5WD2 ASUS945.pdf .DS_Store p4i45pe.pdf OT606 X02 0730(SHASTA).pdf 4X703_A02-00 1017a.pdf 4X703 A03-00 RCR 012803.pdf Athlon Map.pdf P4S50-LMXM.pdf CUR-DLS.pdf p4sd-la-1.04-a00.pdf CUV4X.pdf p4sd-la-1[1].04-a00.pdf p4sd-la-1[104-a00. pdf 6P793A000903.pdf 40 P4P800S-X.zip CUV4X-C.pdf CUV4X-E.pdf p4sd-le-c.pdf a6rp 0330 1445_v20.pdf CUVL-VM.pdf P4T533.pdf A7A266.pdf d845grg_rev3.00.pdf p5bw.pdf FO377 A00-00 PCR 1212.pdf F0377 A01-00 PCR 021103.pdf a7n8x-la-v04.pdf P5GD1_VM.pdf P5GD1-2.pdf A7V.pdf PT3-EL 2.pdf farley_x01-1201.pdf G PRO102.PDF G0923_A00-00 FCR 010803.pdf G0923_A01-00 FCR_012803.pdf IT8703f_v0.2 PDF_02232000.pdf K7S8X 102 1227.pdf A7V8X.pdf |a7v8x-la.pdf ptgd1-la.pdf PTGD2-LA (Piranha).pdf A7V266C.pdf A7V266EX.pdf ptgd2-la.pdf Phoenix2-X02 0318.pdf A7V333.pdf Robusto P985h 0608.pdf A7V-E.pdf K7V.pdf k7vm2-201.pdf k7vt2 0910v201.pdf A8M.pdf AS007S-031.pdf sd_x01.pdf TSTSICT.exe Vise-106-A00-04.pdf as009s.pdf

6. Kết luận

Boardview Mainboard Asus là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ kỷ thuật viên phần cứng nào. Ngoài ra, mình còn nhận tìm tất cả các SchematicBoardviewBitmap với những nhà sản xuất Mainboard máy tính khác nhau với giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Cảm ơn rất nhiều!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây