Chào mọi người, khoảng 1 tháng trước mình đã giới thiệu đến mọi người Gigabyte Schematics Boardviews, nhận thấy rất được ủng hộ và yêu cầu thêm nhiều Boardview – Schematic – Bitmap các Mainboard khác, nên hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người Asus Schematics Boardviews với đầy đủ hơn 740 Asus PC mới nhất hiện nay.

1. Giá bán

Hơn 740 Boardview từ các main đời tống đến main mới nhất!

Mua Sơ Đồ ASUS Giá Rẻ

  • Mua tất cả Sơ đồ Main PC của Gigabyte, Asus, Asrock, Msi giá 399K

  ƯU ĐÃI:  

  • Khi mua trọn bộ bất kỳ sơ đồ main pc:
    • Được tham gia thảo luận trên Zalo nhóm Kỹ thuật phần cứng sửa máy tính !

Phần mềm đọc sơ đồ main: FlexBV, BoardViewer, PDF-XChange Viewer và Phần mềm tính Cầu phân áp,… Link: [Chờ 60 giây] & [Chờ 300 giây hoặc VIP 21AK22] . Mật khẩu giải nén là 21AK22.

2. Thông tin liên hệ

3. Một số hình bản Boardview

Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020 Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020 Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020 Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020 Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020

Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard Asus FULL 2020

Tổng Hợp Boardview Schematic Mainboard ASUS FULL

4. Danh sách chi tiết Asus

ATV8X-LA R2.01.pdf A8N-E_2.00.fz A8NE-FM 2.00.fz A8N-SLI_DELUXE_1.02A.fz A4310-RG.pdf AM11-B_K30BD DP_MB_1.01.fz AAM11-B-K30BD-DP MB RG.pdf AT5ION3L_1.01GA.fz AT5IONT-I_DELUXE_1.03GX.fz AT5NM10T-I_1.02.fz ATM-KTASH61-A01_1.03.fz B85-PLUS_R2.0 1.00A.fz A B150M-D D3 repair guide.pdf B150M-ET M2_1.00A.fz B150M-PLUS RG.pdf C391MP 1.00.fz F1A75-M_1.03A.fz F1A75-M_1.03W.fz FIA75-M_DP 1.04.fz F1A75-M_LE_1.01.fz EM19001-E_1.01A.fz EMB-B75A repair guide.pdf ENGT545_1.01.fz ENGT545 1.01A.fz F1A55-M_1.00.fz A8V_DELUXE_2.00.fz FIA75-M_LE_1.01W (1).fz C2010G_1.00.fz C2010G_1.01.fz C201012_1.00.fz C201013_1.00.fz C2010ML_1.00.fz C2010MP_1.00.fz C2010MP_2.00.fz C2010MP_3.00.fz C2010PI2_1.00.fz CROSSHAIR IV_FORMULA_1.02GX.fz CS-B_D810MT DP_MB_1.00.fz CS-H61_1.02.fz D25NM10-L_CSM_1.01.fz D25NM10-1_CSM_1.02.fz E35M1-L_1.01.fz E35M1-L_DELUXE_1.01X.fz E35M1-M_1.00.fz E35M1-M_1.01.fz E35M1-M_1.02.fz E35M1-M_PRO_1.00.fz E45M1-L_DELUXE_1.00X.fz EAH6470M_HM1GD3_1.01.fz FIA55-M_1.02.fz F1A55-M_LX_PLUS_1.00.fz FIA55-M_LX PLUS_1.02.fz F1A55-M_LX_PLUS_2.00.fz F1A55-M_LX_PLUS_2.00A.fz FIA55-M_LX_PLUS_2.00B.fz F1A55-M_LX_PLUS_R2.0_1.00.fz FIA55-M_LX PLUS_R2.0_1.00W.fz FIA55-M_LX_PLUS_R2.0_1.01.fz FIA75-M_LE_1.01W (2).fz F1A75-M_LE 1.01W.fz F2A55-M_LK2_PLUS_1.00A.fz FZA55-M_LK2_PLUS_1.01B.fz F2A55-M_LK2_PLUS_1.02.fz A55B-C_1.00.fz A55BM-A DP 1.02.fz A55BM-A_USB3.pdf A55BM-A_USB3_1.00.fz A55BM-A_USB3_1.01.fz B75M-A Rev1.00.FZ B75M-PLUS Rev1.02.fz B85-A_1.01A.fz B85-A_1.01W.fz B85-A_R2.0_1.03.fz B85-A_R2.0_1.03A.fz B85M-C_C_SI_1.00.fz E B85M-E-DASH RG.pdf B85M-G_1.01.fz B85M-G_1.01D.fz B85M-G_R2.0_1.01.fz B85M-G_R2.0_1.01B.fz A55BM-A-USB3.pdf F2A55-M_M11BB_DP_MB_1.03.fz A55BM-K_1.02w.fz A55-C RG.pdf A58-C RG.pdf A58-C_1.00.fz A A58M-E RG.pdf A58M-F_1.00.fz A58M-F_1.00R.fz A58M-K_1.03.fz AA68-AK20BFDP-MB.pdf A68H-C RG.pdf FZA85-M_LE_1.02B.fz F2A85-M_LE_1.02C.fz FRONT_BASE_1.02B.fz G31M-VS2_1.01(70-MXGE20-A03).fz a 941 P5QPL-AM_Repair_Guide.pdf G41M-VS3_R2_R2_00_70-MXGI40-A01.fz H61M-A Rev1.02.fz FIA55-M_LX3_1.00.fz FIA55-M_LX3_1.00A.fz FIA55-M_LX3_1.01.fz F1A55-M_LX3_PLUS_R2.0_1.01 (1).fz FIA55-M_LX3_PLUS_R2.0_1.01.fz H61M-A_M32AA_DP_MB_1.01.fz B85M-K_1.01A.fz FIA55-M_LX3_PLUS_R2.0_1.02.fz H61M-A_M32AA_DP_MB_1.01A.fz FIA55-M_LX3_R2.0 DP 1.02A.fz B85M-K_1.01B.fz B85M-K_1.01D.fz B85M-K_1.01R.fz H61M-AG_M33AAG_DP_MB_1.01A.fz H61M-AG_M33AAG_DP_MB_1.01B.fz H61M-AS_M32AAS_DP_MB_1.01.fz FIA55-V_1.01.fz FIA75_1.00.fz FIA75_1.01W.fz FIA75-L_1.00.fz F1A75-L_1.01.fz FIA75-L_DELUXE_1.01AX.fz FIA75-M_1.03.fz A88X-GAMER_1.01.fz A A88XM-PLUS Repair.pdf A88XM-PLUS_1.01.fz A88XM-PLUS 1.02.fz A88XM-PLUS_1.03.fz A88XM-PLUS_1.04.fz B85M-K_RG.pdf B85M-V_PLUS_1.01.fz B85-PLUS_1.00.fz H61M-D Rev1.01.fz H61M-E Rev2.01.fz H61M-E Rev2.02.fz B85-PLUS_1.01.fz H61M-E Rev2.03.fz A4310_1.2.fz B85-PLUS_1.01A.fz EM19001-E_1.01.fz H61M-E Rev2.05.fz H81M-C Rev1.02A.fz H81M-C_BM2AD_DP_MB_1.01.fz H81M-C_BM6AD_DP_MB_1.00.fz H81M-CT_1.00.fz H81M-CT_1.00A.fz H81M-CT_1.00R.fz H81M-DS2 Rev10 Power Sequence.pdf H81M-E DP Rev1.01.fz H81M-E DP 1.01.fz H81M-E_R2.0 Rev1.01.fz H81M-K_1.01.fz H81M-K_1.01A.fz H81M-K_1.01B.fz H81M-K_1.01D.fz H81M-K_1.01R.fz H87M-PLUS_1.04.fz H87M-PLUS_1.04A.fz H87M-PRO_1.01.fz H87M-PRO_1.03.fz H87M-PRO_1.04.fz H87-PLUS_1.03.fz H87-PLUS_1.04.fz H87-PLUS_1.04A.fz H97-PRO_GAMER_1.01.fz H97-PRO_GAMER_1.01R.fz H110D4-M1_ODM Rev1.01.fz H61M-E Rev2.05A.fz H61M-E_2.01.fz M4A88TD-V_EVO_1.04GX.fz M4A88TD-V_EVO_1.05GX.fz M2A74-AM SE 1.00,A01.FZ M2N68_SE 1.00G.fz M2N68-AM_2.00G.fz M2N68-AM_PLUS_2.00G.fz M4A88TD-V_EVO_1.06X.fz M4A88T-M LE 1.01,A04 .FZ M4A88T-M_2.00G.fz M4A88T-M_2.01.fz MAA88T-M_ LE 1.01 (1).fz M4A88T-M_ LE_1.01.fz M4A89GTD_PRO_ 1.01GAX.fz M4A89TD_PRO_1.01GX.fz A M4A785D-M_PRO İ-ĐÞÖ AÏ.pdf M4A785D-M_PRO_1.07GX.fz * M4A785TD-V_EVO_1.01GAX.fz M4A785TD-V_EVO_1.01GX.fz H61M-E_2.02.fz H61M-E_2.03.fz C H61M-E_2.05.fz H61M-E_2.05A.fz M2N68-AM_PLUS_2.01G.fz M2N68-AM_PLUS 3.01G.fz M2N68-AM SE2 2.00G.fz H61M-F_1.00.fz H61M-G_1.01.fz H61M-K Rev1.02.fz H61M-K Rev1.03.fz H61M-K_1.02.fz H61M-PRO_1.01.fz H81_M70AD_DP MB_1.01.fz H81_M70AD_DP MB_1.02.fz M2N-MX_SE_PLUS_2.02G.fz m2n-plus.pdf M2N-XE_3.00G.fz M3A78-CM_1.01G.fz M3A78-EM_1.03G.fz M3N78-AM_2.00G.fz M3N78-EM_1.01G.fz M3N-HD_HDMI_1.02G.fz M4A77D_2.02GX.fz M4A77T_SI_1.01G.fz M4A77TD_1.01GX.fz M4A77TD_PRO_1.04GX.fz M4A78_1.02GA.fz M4A78-AM_2.01G.fz M4A78-E_1.01GAX.fz M4A78LT PLUS 1.00.FZ M4A78LT-M_1.00GW.fz M4A78LT-M LX_1.02.fz M4A87T_PLUS_ 1.00.fz M4A88TD-M_1.02GX.fz M4A88TD-M_2.02GX.fz H1101-PLUS-D3-MS RG.pdf H110M2-D3 RG.pdf H110M-A RG.pdf H81-A_R2.0_1.01.fz H81-A_R2.0_1.01R.fz H81-PLUS_1.01W.fz H811-PLUS_1.02.fz H811-PLUS_BM1AD1_DP_MB_1.00.fz H811-PLUS_DP 1.02.fz C H81M2_1.02.fz 2 H110M-A-D3 RG.pdf m4n68t-m le v2.FZ m4n68t-m.104g.brd m4n68t-m.FZ M4N68T-M_1.03G.fz M4N68T-M LE 1.00G.fz M4N68T-M LE V2_1.00.fz M4N78_SE_1.00G.fz H81M-K_RG.pdf H110M-C RG.pdf H81M-K_TW Rev1.02.fz H81M-K_TW_1.02.fz H81M-R_1.00.fz H81M-R_1.00R.fz H81M-V_PLUS_1.01.fz H81M-V_PLUS_1.03.fz H81-PLUS_1.01.fz H81-PLUS_1.02.fz H81-PLUS_1.03.fz H81-PLUS_1.03D.fz H81-PLUS_1.03R.fz H87M-PLUS_1.03.fz H110M-D D3 1.01.pdf H110M-K-D3 RG.pdf H110M-KS RG.pdf H110M-PLUS RG.pdf AH110M-R RG.pdf HD7900 C381PL1.02X.fz M4N78_SE_1.01G.fz H81M2_1.02A.fz H81M-4L 1.01.fz IMPACT_CONTROL_I_1.00.fz M4N78-AM_V2_1.00G.fz IPIBL-ME.pdf J18001-A 1.03.fz J18001-A_1.04.fz J18001-C_BR 1.02.fz LA7322PR1A_1A.fz M5A78L_1.00.fz M5A78L_LE_ 1.00.fz H81M-A_DP Rev1.01.fz H81M-A_DP_1.00.fz H81M-A_DP_M11AD_DP_MB_1.01.fz M5A78L_LE_ 2.01A.fz H81M-C Rev1.00.fz M5A78L_LE_2.01B.fz H81M-C Rev1.02.fz M5A78L_LE_2.01C.fz P5K WS_1.03G.FZ 2 M5A99FX_PRO_R20.pdf M5A99X_EVO 1.01X.fz M5A99X_EVO_R2.0_1.00.fz C P5G41T-M Lx3 PLUS Rev1.01.fz P5G41T-M SI_RG.pdf P5G41T-M_1.00G.fz P5G41T-M_1.01G.fz P5G41T-M_LE_1.00G.fz p5p41t le 1.01g.FZ P5P41T_LE_1.01G.fz P5P41T_LE_1.02.fz OX P5P43TD 1.00,A29.FZ MSA78L_LE_2.02.fz P7H55_M_Repir Guide.pdf M5A78L_LE_R2.0_1.00.fz M5A78L_USB3_1.00.fz M5A78L_USB3_1.01.fz MSA78L_USB3_1.01A.fz M5A78L-M_LX_PLUS_1.00.fz M5A78L-M_LX_PLUS_2.01.fz P7H55_USB3_Repir Guide.pdf P7H55D-M EVO 1.03,A04.FZ P5K_1.02G.fz P5K-E_1.02G.fz P5KPL SE Rev2.01G.FZ C M6 INVERTER BOARD .fz OC P7H55D-M_EVO_1.03GX.fz P7H55-M 2.01,A15.FZ P7H55-M PLUS_1.01G.FZ P7H55-M PRO 1.01,A15.FZ P7H55-M PRO Rev1.01.FZ P7H55-M Rev2.01.FZ P5KPL_IN_SI_1.01G.fz P5KPL_SE_2.01G.fz P5KPL SE 2.02G.fz M6G_1.0.fz PSP43TD.pdf C M6G-VGA-M26X.fz P5G41T-M_LE_1.01G.fz P5P43TD_1.00GX.fz MAXIMUS_I_FORMULA_1.02G.fz MPCIE_COMBO_1.00C.fz MPCIE_COMBO_ 1.01.fz MPCIE COMBO IV 1.00.fz P5G41T-M_LE 1.02W.fz P5G41T-M_LX_1.00G.fz C P5G41T-M_LX_1.01G.fz P5G41T-M_LX_1.02.fz P5G41T-M_LX_1.03.fz P5G41T-M_LX_1.04.fz P5G41T-M_LX_1,04A.fz P5G41T-M_LX2_BR_1.03.fz P5G41T-M_LX2_GB_1.02G.fz P5G41T-M_LX2_GB_1.03.fz P5G41T-M_LX3_1.01.fz P5G41T-M_LX3_2.00.fz P5G41T-M_LX3_2.00A.fz P5G41T-M_LX3_PLUS_1.01.fz p5g41t-mx 1.00g.FZ P5G43T-M_PRO_1.02G.fz P5GC3L-BP_1.03G.fz P5GCDL-BP_1.02GA.fz A P5GC-MX-20REV-202.0.pdf E P5GC-MX-REV-202.0.pdf P5P43TD_1.01GX.fz P5KPL3L_ES5120 BP_1.02G.fz P5KPL-AM IN Rev1.01G.fz P5P43TD_PRO_1.03GX.fz P5Q_1.03G.fz P5Q-E_1.01G.fz MSA78L-M_LX_PLUS_3.00A.fz M5A78L-M_LX_PLUS_3.00B.fz M5A78L-M_LX_PLUS_3.01.fz M5A78L-M_LX_V2_2.01.fz M5A78L-M_LX3_1.01.fz M5A78L-M_LX3_PLUS_1.01.fz M5A78L-M_LX3_PLUS_1.02.fz M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03A.fz MSA78L-M_USB3_1.00.fz M5A87_1.00.fz M5A88-M_1.01A.fz M5A88-V_EVO_1.00.fz M5A97_1.02.fz MSA97_1.02X.fz M5A97_EVO_DP 1.01.fz M5A97_EVO2_DP_1.00.fz M5A97_R2.0_1.00.fz P5KPL-AM IN Rev1.03G.fz P5KPL-AM Rev2.03G.fz P7H55-M.pdf N2830-K_K3OAM DP_MB_1.01.fz NFC_EXPRESS_1.01A.fz P4P800-E DELUXE 1.02.fz P7H55-M_2.01G.fz P7H55-M_BR_1.02G.fz P7H55-M_DP_1.04G.fz P5QL_2.01G.fz P5QL_EPU_1.01G.fz P5QL_PRO_1.00G.fz P5QL_SE 1.01G.fz P5QLD PRO 1.03.C05.FZ P5KPL-AM SE 1.01G.FZ P5KPL-AM SE Rev1.01G.FZ P45533-TVM_1.00.fz P4S800-MX_ SE 1.03.fz P5B_DELUXE_1.04G.fz P5B-VM_1.04G.fz PSKPL-AM SE Rev2.00G.fz P7H55-M_LE_1.01G.fz P7H55-M_LE 1.02G.fz P5KPL-AM SE Rev2.01G.fz P5KPL-AM_ 2.03G.fz P5KPL-AM_IN 1.01G.fz P5QL-L_SI_1.04G.fz P5QL-M_EPU DP 1.01G.fz P7H55-M_LX_USB3_1.01.fz P7H55-M_PRO_1.01G.fz P7H55-M_SI 1.01G.fz PSE3_PRO_1.00G.fz P5E-VM DO R1.02G REV 1.00G.pdf p5g41-m_x101g.brd P5KPL-AM IN 1.03G.fz P5KPL-AM PS Rev2.01G.fz P5OPL.brd P7H55-M_SI_1.02G.fz P7H55-M_SL_ 1.03G.fz P7H55-M_USB3_1.06.fz P7P55_LX_1.01G.fz P7P55D_LE_1.01GX.fz P7P55D-E_1.02GX.fz P7P55D-E_DELUXE_1.01GX.fz P7P55D-E LX_1.02GX.fz P5QPL-AM_1.03G.fz E P5G41-M-LE.pdf A P5G41-M-LX2GB_RepairGuide.pdf P5G41TD-M_PRO_1.01GX.fz P5KPL-AM_PS_2.01G.fz A P5KPL-AM_SE.pdf PSKPL-AM+ SE+2.00G.FZ OC P5QPL-AM_1.04G.fz P5QPL-AMR103G.brd P5QPL-VM EPU 1.01,A01.FZ E P5KPL-VM,SI REV 4.01G.pdf P5LD2-TVM_SE_1.02GA.fz P5LD2-VM_3.00G.fz P5LD2-VM_DH_1.03GB.fz P5N32-SLI_1.00.fz P5N73-AM_2.01G.fz P5SD2-A 1.01G.fz P5SD2-VM_1.02G.fz P5WDG2-WS_1.01G.fz P6T_1.01G.fz P7H55 Rev1.00G.fz P5G41T-M LX Rev1.00G.fz P5G41T-M LX Rev1.01G.fz P5G41T-M LX Rev1.02.fz M5A97_R2.0_1.00A.fz M5A99FX_PRO_R2.0_1.00.fz M5A99FX_PRO R2.0_1.01.fz M5A99FX_PRO R2.0 1.01A.fz P5G41T-M LX Rev1.03.fz P5GD1_1.05C.fz P5K SE EPU 1.00,A01 .FZ P7P55D-E_PRO_1.01GAX.fz P5G41T-M LX Rev1.04A.fz P7H55_1.00G.fz P7P55-M_1.01G.fz P7Q57-M_DO_1.04G.fz P8B75_V_RG.pdf P8B75-M_1.01.fz P8875-M_1.02.fz P7Q57-M_DO_1.02G.fz P7Q57-M_D0 1.03G.fz P8H61-L_LX_1.00.fz P8H61-LLX_1.01A.fz P8H61-I_LX_R2.0_2.01.fz P8H61-L LX_R2.0_2.02.fz P8H61-M_LE_R2.0 1.03.fz P8H61-M_LK_R2.0 SI_1.00.fz P8H61-M_LX_1.00.fz P8H61-M_PLUS_V2_1.00.fz P8H61-M_PLUS_V2_1.02.fz P8H61-M_PLUS_V2 1.03.fz P8H61-M_PLUS2_3.01.fz OC P8H67-M LE Rev3.00A.fz P8H67-M_1.04.fz P8H67-M_PRO_1.03.fz P8H67-M_PRO_1.05.fz PSH67-M_PRO_3.00.fz P8H67-M2 SI_1.01.fz P8H67-V_1.04.fz P8H6110L_DP_1.02.fz p8p67 Ix_1.03.FZ P8P67_DELUXE 1.03.fz P8P67_DELUXE_1.03BX.fz P8P67_EVO_1.03AX.fz P8P67 LE 1.03W.fz P8H61-M_LX_1.00A.fz P8H61-M LE Rev1.02.fz P8H61-M_LX_1.01.fz P8H61-M_LX_2.00.fz P8H61-M_LX 2.00A.fz PSH61-M2_SL_1.01.fz P8H61-M LE Rev1.05.fz P8H61-M2_SL_1.02.fz P8B75-M_1.03.fz P8875-M LX_1.01.fz P8B75-M_LX_1.02.fz P8B75-V_1.00.fz P8B75-V_2.00.fz P8B75-V_2.01.fz P8H61-M LX2 Rev1.01.fz P8H61-M2_USB3_1.00.fz P8H61-M2_USB3_1.01.fz P8H61-M2-USB3 RG.pdf P8H61-MX R2.0 Rev2.00.fz P8P67-M_1.03W.fz P8P67-M_3.00.fz P8P67-M_PRO_1.00W.fz P8P67-M_PRO_3.00.fz P8Q67-M_D0 3.00A.fz P8H61-M LX2 Rev3.00A.fz P8H61-M_LX_PLUS_1.00A (1).fz P8H67-V_3.00.fz P8H61-M LX_PLUS_1.00A.fz P8H61-M_LX PLUS_1.01.fz P8H61-M LX2 Rev3.01.fz OC P8H77-L_1.00.fz P8H77-L_1.03.fz P8H61-M LXX3 R2.0 Rev2.01.fz P8H61-M LX3 R2,0 Rev2.01A.fz P8H61-M_LX2_1.01.fz P8H61-M_LX2_3.00A.fz P8H77-M PRO DP Rev1.01.fz P8H77-M PRO Rev1.01.fz P8H61-MX R2.0 Rev2.01A.fz P8H61-M LX3 R2.1 Rev2.01.fz P8H61-MX REV 1.01Boardview.fz P8Q67-M_D0 BR_1.00.fz P8Q67-M_Do CSM_SI_V1_1.00.fz P8Q67-M_DO ERP DP_3.02.fz P8Q67-M_DO_TPM_1.00.fz P8Q67-M_DO TPM_1.01.fz P8H61-M LX3 Rev1.00.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.00.fz P8B75-V_2.04.fz P8H61-M_LX2_3.01.fz P8H61-MX REV 1.02A Boardview.fz C P8H77-M PRO Rev1.05.fz P8B-C 4L_2.0.FZ P8H77-M PRO Rev2.00.fz P8H61-M_LX2_CSM_R2.0_2.01.fz P8H61-M_LX3_1.00.fz P8H61-MX Rev1.01.fz P8H61-MX Rev1.02A.fz P8H61_1.00.fz P8H61_1.00A.fz P8H61_1.02.fz P8H61_2.01.fz P8H61_2.01A.fz P8H61_2.01B.fz P8H77-M_1.00.fz P8H77-M_1.04.fz OC P8H77-M_2.00.fz P8H77-M_LE 1.00.fz P8H77-M_LE 1.03.fz P8H77-M_LE_1.04.fz P8H77-M_LE 1.05.fz P8H77-M_PRO_1.01.fz P8H77-M_PRO_1.05.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.02.fz P8H61-M PLUS V2 Rev1.03.fz P8H61-MX_1.01.fz P8H61-MX_1.02A.fz P8H61-MX_R2.0 2.00.fz P8H61-MX_R2.0 2.01A.fz P8H61-V Rev1.00A.fz P8H61-V_1.00A.fz P8H67 Rev3.00.fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (1).fz P8H61-M Rev1.01G.fz P8H61-M_LX3_R2.0 2.01 (2).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (3).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (4).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (5).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (6).fz P8H61-M_LX3_R2.0 2.01 (7).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (8).fz P8Q67-M_DO_USB3_3.00A.fz P8H61-M_1.00.fz P8H61-M_1.01.fz P8H61-M_1.01A.fz P8H61-M_BM6620 DP_MB_1.01G.fz P8H61-M_DP 1.00.fz P8H61-M_EVO_1.01.fz P8H61-M_K5130 DP_MB_1.01.fz P8H61-M_LE BR_1.03.fz P8Q77-M_1.00.fz P8Q77-M_1.01.fz P8Q77-M 1.02.fz P8H61_EVO_1.00.fz P8Q77-M_1.03A.fz P8H61 M_LX_RG.pdf P8H61_PLUS_1.00.fz P8H61_PRO_1.02.fz P8H61_R2.0_1.03.fz P8H61_R2.0_1.04.fz P8H61-L_3.00.fz P8H61-_3.01.fz P8Q77-M_DP 1.01.fz P8Q77-M_DP 1.02.fz P8Q77-M2_1.01.fz P8Q773L DP 1.01.fz P8H67_3.00.fz P8H67-L_1.01.fz P8H67-1_DELUXE_2.00X (1).fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01 (9).fz P8H77-M_PRO_2.00.fz P8H61-M_LE_R2.0 1.01.fz P8H61-M_LE R2.0_1.02.fz P8H61-M_LE_R2.0 1.02W.fz P8H61-M_LX3_R2.0 2.01.fz P8H61-M_LX3_R2.0_2.01A.fz P8H61-M_LX3_R2.1 2.01.fz A P8H61-M_LX3_R21_RG.pdf OC P8H77-M_PRO DP 1.01.fz P8H77-V_LE_1.01.fz P8H77-V_LE_1.04.fz P8H77-V_LE_2.00.fz P8Z68_DELUXE 1.00.fz P8Z68-M_PRO 1.01C.fz P8Z68-V_LE_1.01.fz P8H67-L_DELUXE_2.00X.fz P8H67-1 DELUXE_3.00X (1).fz P8H67-LDELUXE 3.00X.fz SABERTOOTH_Z77_1.00.fz SABERTOOTH_Z77_1.02.fz SABERTOOTH_Z77_1.02A.fz SABERTOOTH_Z77_1.02C.fz SABERTOOTH_Z87_1.05.fz SABERTOOTH_Z87_1.05A.fz SUPREMEFX_IMPACT_I 1.00.fz TDC_SZUSB_2.01G.fz TDC_SZUSB_2.04G.fz TDC-SATAEMU_1.01.fz U356_1.03G.fz VANGUARD_B85 1.01B.fz VANGUARD_B85_1.01D.fz 287-DELUXE_1.03D.fz 287-DELUXE_DUAL_1.01A.fz 287-DELUXE_DUAL_1.01C.fz 287-DELUXE_DUAL_1.01D.fz 287-EXPERT_1.02.fz Z87-EXPERT 1.02D.fz Z871-DELUXE_1.03.fz 287-K_1.03.fz P8Z77_V_LX_RG.pdf P9X79_PRO_1.02B.fz P8Z77_V_PRO_RG.pdf P9X79_PRO_1.02C.fz P8Z77-V LX2 r1.00.fz P9X79_PRO_1.02D.fz P8Z77-V_DP 1.00.fz P8Z77-V_LK2_1.00.fz P8Z77-V_LX 1.00.fz P9X79_PRO_1.02E.fz P9X79_RG.pdf P701_1.4G.fz P8Z77-V_LX_1.02.fz P8Z77-V_LX 2.00.fz p701-rev-12g-schematics-pdf PRIME-B250M-PLUS-RG.pdf PRIME-B250-PLUS-RG.pdf 287-K_1.04W.fz 287-K_1.05.fz 287-K_1.05A.fz Z87M_DP_1.01.fz Z87M-PLUS 1.03.fz 287M-PLUS_1.04.fz 287M-PLUS_1.05.fz 287M-PLUS_1.05A.fz 287M-PLUS_1.07.fz Z87-PLUS_1.02A.fz 287-PLUS_1.02B.fz P8Z77-V_LX_3.02.fz P8Z77-V_LX_3.03.fz PRIME-B250-PRO-RG.pdf P8Z77-V_LX_3.04.fz PRIME-Q270M-C-RG.pdf P8Z77-V_PRO_1.00.fz P8Z77-V_PRO_1.02A.fz P8Z77-V_PRO_1.02B.fz PRIME-Z270-AR-RG.pdf PXP5M1-DHS_1.02G.fz PHD-B202-DHS_1.01G.fz Q87-4L_BT 1AE_DP_MB_1.01.fz Q871-PLUS_1.01.fz Q87M-PLUS_DP_1.02.fz RAMPAGE_II BLACK_EDITION_1.02.fz X79 SABERTOOTH_X79_RG PC.pdf X450CC 2.1,60NB01E0-MB3010.Fz Z8NA-D6 REV1.01.FZ P9D-MH_1.0.FZ P9D-MH_1.01.FZ P9D-MH_1.02.FZ P9D-V_1.0.FZ P9D-V_1.01.FZ P9D-V_1.02.FZ P9X79_1.01A.fz P9X79_1.01B.fz P9X79_1.01X.fz P9X79_1.02.fz ZENA-D6-NETZONE RG.pdf Z10PA-D8.FZz ROGLOGO2_1.00GA.fz Z10PR-D16.pdf ROGLOGO3_1.01.fz 287_VCORE_CARD_1.00.fz Z87-PLUS_RG.pdf SABERTOOTH_990FX 1.01AX.fz 287-PRO_1.02A.fz 287-PRO_1.02B.fz 297-AZ_1.00.fz 297M_DP_1.00.fz Z87-A Rev 1.02 Repair Guide.pdf 287-A_1.02B.fz 287-A_1.02C.fz 287-A_1.02D.fz 287-C_1.02B.fz 287-C_1.02C.fz Z87-DELUXE_1.02.fz 287-DELUXE_1.03C.fz SABERTOOTH_990FX_1.01X.fz SABERTOOTH_P67_1.02.fz SABERTOOTH_P67_1.02X.fz SABERTOOTH_X58_1.02.fz SABERTOOTH_X79_1.02A.fz SABERTOOTH_X79_1.02C.fz SABERTOOTH_X79_1.02D.fz P9X79_DELUXE_1.03.fz 297M-G30AK-DP-MB RG.pdf P9X79_DELUXE_1.03B.fz 297-PLUS 2.00.FZ P9X79_DELUXE_ 1.03C.fz P9X79_LE_1.01.fz 297-PRO 1.01B.FZ Z170-AR repair guide.pdf P8B75-M_LE_3.01.fz P8B75-M_LE_R2.1_1.01.fz A55BM-E_1.01W.fz H61-PLUS_1.01.fz H81M-E_1.03D.fz A55BM-E_1.02.fz H81M-D_1.0OD.fz H81M-D_1.00W.fz H81M-D_R2.0_1.01A.fz H81M-E_R2.0_1.01.fz H81M-P_1.00.fz H110-I M32CD4 DP_MB_1.04.fz A55BM-E_1.03.fz P8H61-M_LX3_PLUS_R2.1_2.00.fz B85-PRO_GAMER_1.01B.fz P8H61-M_LX3_PLUS_R2.1_2.01.fz FIA55-M_LE_1.00.fz H81M-E_1.02.fz H110M-K_1.02.fz P8H61-M_PLUS_1.01.fz FIA55-M_LE_1.00B.fz H81M-E_1.03.fz P8B75-M_LE_2.00.fz 297-E_1.00.fz H61-PLUS_1.00A.fz H81M-E_1.03A.fz P8B75-M_LE_2.01.fz 2270-WS_1.00.fz ASUS-B85-G-Rev.2.01-60MB0JB0-MB0B01.fz ASUS-P7P55-WS-rev-1.02G-70-MSVCL0-A2B.fz ASUS-X99-A-USB-3.1.fz …

5. Kết luận

Asus Schematics Boardviews là một phần không thể thiếu đối với bất kỳ kỷ thuật viên phần cứng nào. Ngoài ra, mình còn nhận tìm tất cả các SchematicBoardviewBitmap với những nhà sản xuất Mainboard máy tính khác nhau với giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Cảm ơn rất nhiều!

5/5 - (6 bình chọn)
GÓC LƯU Ý: Tất cả nội dung, thủ thuật, phầm mềm,... trên 21AK22.COM chỉ dành cho cá nhân nhằm mục đích trải nghiệm dùng thử. Nếu có điều kiện tài chính, vui lòng mua bản quyền chính hãng từ trang web chính thức để ủng hộ nhà sản xuất !
NÊN ĐỌC - GHI CHÚ
Mật khẩu giải nén mặc định là 21AK22
Hướng dẫn cách tải nếu gặp lỗi: Fshare & Google Drive & OneDrive

Nhấn Thích và Theo dõi Facebook 21AK22.COM giúp mình nha !