Bình thường, các bạn thường kích hoạt Winkích hoạt Office bằng cách nhập key thủ công vào các ô có sẵn. Tuy nhiên, đôi lúc cách kích hoạt bình thường này thường xuyên gặp lỗi, đặc biệt là những máy đã cài lâu ngày và có can thiệp hệ điều hành. Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách kích hoạt windows office bằng cmd chuẩn nhất.

1. Giới thiệu sơ lượt

Hướng Dẫn Kích Hoạt Windows Office Bằng CMD Chi Tiết 2020

Đây là cách kích hoạt bằng CMD sử dụng key win bản quyền, không phải cr@ck!

Đầu tiên mở CMD bằng quyền Administrator lên rồi dán từng lòng lệnh vào rồi Enter.

2. Kích hoạt Windows bằng CMD

Đâu tiên bạn cần xóa bỏ Key củ trong máy:

slmgr /upk

slmgr /cpky

slmgr /ckms

Sau đó nhập key mới vào:

slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

(ví dụ: slmgr /ipk ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY)

Nếu key còn lượt kích hoạt Online thì:

slmgr /ato

(XONG. Key Online thì đến đây là xong, kiểm tra bản quyền bằng lệnh cuối cùng)

Còn nếu key kích hoạt by phone thì:

slmgr /dti

Sau đó nhấn chuột vào bảng thông đó, nhấn Ctrl + C để copy code lại. Rồi gửi code (Step 2) đó cho mình, mình sẽ gọi điện lên Microsoft để lấy code xác nhận (Step 3) cho bạn. Sau đó bạn điền Step 3 mình gửi vào:

slmgr /atp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ví dụ: slmgr /atp 012345678901234567890123456789012345678901234567)

Xong. Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại xem Windows có kích hoạt chưa.

slmgr /xpr

Hiện thông báo với dòng chữ The machine is permanently activated là thành công!

3. Kích hoạt Office bằng CMD

– Kích hoạt Office bằng CMD

Đầu tiên dán code dẫn đến file OSPP.VBS của Office. Thay v=16 ở dòng đầu thành tương ứng, ví dụ: office 2010 là v=14, office 2013 là v=15, office 2016/2019 là v=16)

set v=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%v%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%v%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%v%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%v%"

Kiểm tra key hiện có của Office, để ý 5 ký tự IN HOA, dòng thứ 7

cscript ospp.vbs /dstatus

Xóa hết key củ đó, có nhiêu xóa bấy nhiêu

cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX

(ví dụ: cscript ospp.vbs /unpkey:ABCDE)

Sau đó nhập key mới vào:

cscript ospp.vbs /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

(ví dụ: cscript ospp.vbs /inpkey:ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY)

Nếu key còn lượt kích hoạt Online thì:

cscript ospp.vbs /act

(XONG. Key Online thì đến đây là xong, kiểm tra bản quyền bằng lệnh cuối cùng)

Còn nếu key kích hoạt by phone thì:

cscript ospp.vbs /dinstid

Sau đó sẽ thấy 1 dãy số dài code (Step 2) hiện ra, dùng chuột quét hết code đó rồi nhấn Enter để nó sao chép lại. Rồi gửi Step 2 đó cho mình, mình sẽ gọi điện lên Microsoft để lấy code xác nhận (Step 3) cho bạn. Sau đó bạn điền Step 3 mình gửi vào:

cscript //nologo ospp.vbs /actcid:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ví dụ: cscript //nologo ospp.vbs /actcid:012345678901234567890123456789012345678901234567)

Xong. Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại xem Office có kích hoạt chưa.

cscript ospp.vbs /dstatus

Hiện thông báo với dòng chữ LICENSE STATUS: —LICENSED— là thành công!

– Chuyển Office 2019 từ Retail sang Volume rồi tự động kích hoạt

Sao chép tất cả rồi dán vào 1 lượt, thay Key Volume vào chổ XXXXX nha

(ví dụ: %cmd% /inpkey:ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY)

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set cmd=cscript ospp.vbs
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x"
%cmd% /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
%cmd% /act
exit
exit

– Chuyển Office 2016 từ Retail sang Volume rồi tự động kích hoạt

Sao chép tất cả rồi dán vào 1 lượt, thay Key Volume vào chổ XXXXX nha

(ví dụ: %cmd% /inpkey:ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY)

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set cmd=cscript ospp.vbs
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlusVL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x"
%cmd% /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
%cmd% /act
exit
exit

4. Kết luận

Kích hoạt Windows Office Bằng CMD là một cách kích hoạt mình thường xuyên sử dụng, vì nó đơn giản, hổ trợ tùy chỉnh xóa key, thêm key, kiểm tra bản quyền,… đầy đủ và chính xác nhất hiện nay 2020. Sau khi kích hoạt thành công, các bạn nên sao lưu key lại theo bài viết Hướng Dẫn Sao Lưu Và Khôi Phục Bản Quyền Windows & Office để đảm bảo an toàn cho Key bản quyền nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây