Tên File Google Fshare
Windows 10 1909 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 2019 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Home/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Pro 01/2018 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro & Ulti 08/2018 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro & Ulti 2018 USB 3.0 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 AIO Update 02/2020 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows XP Professional 32 bit 32 bit
Ghost ISO Win 10 Pro 1909 v3.0 32N&64N&32F&64F 32N&64N&32F&64F
Ghost Win 10 1909 Full Soft v3.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 1909 No Soft v3.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost ISO Win 10 LTSC 1809 v3.0 32N&64N&32F&64F 32N&64N&32F&64F
Ghost Win 10 LTSC Full Soft v3.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 LTSC No Soft v3.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 8.1 Full Soft v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Full Soft Full Driver v3.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Full Soft No Driver v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft Full Driver v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft No Driver v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Full Soft USB 3.0 v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft USB 3.0 v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win XP Full Soft Full Driver v2.0 32 bit 32 bit

Lưu ý:

 • Nếu gặp lỗi quá giới hạn khi tải từ link Google vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi.
 • Nếu tải từ link Fshare quá chậm thì mua Điểm thưởng Fshare rồi đổi VIP để tải nhanh hơn!
Kiểm Tra File Mã SHA-1
Windows 10 1909 32 bit 05AAE75B9843BE9045E3737789D710DFCE93984B
Windows 10 1909 64 bit 9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
Windows 10 LTSC 32 bit 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10 LTSC 64 bit 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
Windows 8.1 32 bit C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Windows 8.1 64 bit A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Windows 8.1 2018 32 bit C09EB59615BB36E7255A04DDA11DA27DDA50C3DC
Windows 8.1 2018 64 bit 1470F327A6C8F0BC73EAD4EF74836E58DFC06D4B
Windows 7 Ulti 32 bit 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ulti 64 bit 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows 7 2018 32 bit D751391C031EA5D8011E9E78D90F2D6F09AD5EF4
Windows 7 2018 64 bit 6B5D1F132169F29C985079952FF14E63941F0C55
Windows 7 USB 3.0 32 bit D3FFC19B7F0D8C945CE5294E930C0A5010ECC24F
Windows 7 USB 3.0 64 bit 5E2A5A664BA30CCEB25427CB09F63794AE964B5E
Windows 7 AIO 2020 32 bit 2201650709E6961959D9EC2B0FB75212A7C96A4C
Windows 7 AIO 2020 64 bit 5B6AF801FC45B380AE27575ADEC3BE5111D717D9
Windows XP Pro 32 bit 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
Ghost ISO Win 10 1909 No 64 48CA030BCA69DB8C2674E2F97387DCAE7510613A
Ghost ISO Win 10 1909 Full 64 8F814C82DD239B646E0D3504DA39C169F5FE092F
Ghost Win 10 1909 Full 32 bit E3A34B91A684EFE097A141A185976F3A46C5D75E
Ghost Win 10 1909 Full 64 bit 30BD73D720BD25C1B3B906AA9266FD855D8888BF
Ghost Win 10 1909 Full UEFI 683EB390A9B707EDCA2166FDD5DCAAB1C02CD620
Ghost Win 10 1909 No 32 bit A193FAB55CA3B7933A93A786B4624F1D35CBCFE4
Ghost Win 10 1909 No 64 bit 2EBC76B2CEE9F00183A87E56BAFCB8228CC205F1
Ghost Win 10 1909 No UEFI 15C85B09F14AFEF72076CD63C149C0B8257B5CBE
Ghost ISO Win 10 LTSC No 32 79398D5119844FB86F20E999A87C3AE3370DAC4D
Ghost ISO Win 10 LTSC No 64 004D0B3431A66B83DEB91349E553CC886DC32026
Ghost ISO Win 10 LTSC Full 32 B4DBB1F2EA99A77D6371F5CEA895E11DA9971B5B
Ghost ISO Win 10 LTSC Full 64 08B219C6FE9262F20DFF3725AF24B427C57AB477
Ghost Win 10 LTSC Full 32 bit D33BB4D8012ED8B71AC443D4343CA423C24A8E54
Ghost Win 10 LTSC Full 64 bit F821D6CC7F54556A9290C923CF40957B41B9CB4A
Ghost Win 10 LTSC Full UEFI 772767D7EAE5CE7DB53E5AEA3AE216012696E654
Ghost Win 10 LTSC No 32 bit C8B656F8C7C07339A0C71788AD37598706F164D5
Ghost Win 10 LTSC No 64 bit 795A7E99C92C40AC1BF1EDCFFB50C3B865462EF0
Ghost Win 10 LTSC No UEFI 6BE7C0EA5D4EBE9EBA50FDA97F26DCACFC037F46
Ghost Win 8.1 Pro Full 32 bit 105EFE8215AFF21B67B5A228E84ED822B15ECF75
Ghost Win 8.1 Pro Full 64 bit D433DA2648D9F18872875EF8496888CB58FA777D
Ghost Win 8.1 Pro Full UEFI 3C88724A6E11E21722AE41E3803A89C96A1A3C55
Ghost Win 7 Full Full 32 bit 784DEE56A76C7A15D501446C8457CC774C39FA43
Ghost Win 7 Full Full 64 bit 4C99AD069E4D972CBF565A85F14116969B417CD6
Ghost Win 7 Full Full UEFI 69B5D7B6AB0717FB89DA40566B5A986BC6FB94F6
Ghost Win 7 Full No 32 bit 547F0ABA2713ABF5CFB41A12A78CC0F558113DDB
Ghost Win 7 Full No 64 bit DEF9F2173B050C383124838E3A7CB0A20BD7404B
Ghost Win 7 Full No UEFI A3EDAC983427E871F6EA83A9F72ED31810C45CAE
Ghost Win 7 No Full 32 bit 4B9F3C562896FDF4F70567D47AA9875C66D5B720
Ghost Win 7 No Full 64 bit 882EE8FB9C5FA3EE379373A7697F20A092E2C5EB
Ghost Win 7 No Full UEFI 53D43DE4849FCBF913C33E7E8B4498E7A0DD390A
Ghost Win 7 No No 32 bit 0626B93792EDAF76717621A29ECB100FA94F4DA1
Ghost Win 7 No No 64 bit 3FB61F71F03E5FE63535180D4770E9E5A346B4E7
Ghost Win 7 No No UEFI E4D8B34796906D9F7822F4F796D943A344D4CB70
Ghost Win 7 Full USB 32 bit ED861125238F650EE9470E15535C7D7C4E417184
Ghost Win 7 Full USB 64 bit 21BA007555B1F771C37D0022DDB9C80F51EFC908
Ghost Win 7 Full USB UEFI 5C8B28B0F780777A8D680E214AB269A9E3F51FE1
Ghost Win 7 No USB 32 bit E86588355698E1B552275D3F205CBE6C90342AF3
Ghost Win 7 No USB 64 bit BDA80CB7F99EF3595BF8CB1FAD5B93728238207C
Ghost Win 7 No USB UEFI C41F4C0F523A4E6BBD41713D4B1F848E18D194B9
Ghost Win XP Full Full 32 bit B6DC6EC91BD87AD91E8800F3654D8F1AA258735C

20 BÌNH LUẬN

  • Ngoại trừ bản Ghost Win XP thì thì tất cả các bản Ghost còn lại đều không kích hoạt trước. Bạn có thể dùng công cụ mình tích hợp trong ổ C để kích hoạt, hoặc liên hệ mình để mua Key để kích hoạt chính chủ!

 1. mình tải bản w10 ltsc 64bit về cài thây cái menu New chuột phải chỉ có tuỳ chọn tạo fordel ko có mây mcuj mở notepad,word excel cái nay fix như nào bạn nhỉ.Thank

 2. mình ghost bản win7 no soft full dỉver. khởi động lại bị báo lỗi Kernel, khắc phục như thế nào vậy bạn

  • Kiểm tra mã SHA1 file ghost đúng không cậu? Phân vùng định bung file ghost lên có thiểu dung lượng không, trung bình cần 40GB, sau khi ghost xong nó sẽ tự động xóa file rác, còn khoảng 30GB. Nếu OK hết, bạn liên hệ qua Zalo hoặc Facebook để mình qua kiểm tra nha 🙂 Cảm ơn cậu!

  • Toàn bộ Ghost Win 7 đều là bản cài đặt mới nhất hiện nay 08-2018 chỉnh chủ Mircosoft. Còn ISO thì là bản gốc từ Mircosoft, tức bản mới phát hành lần đầu tiên.

 3. Các bản ghost đều quá tốt, dùng các bản ghost của bạn mà rơi nước mắt, sao trên đời này lại có người tận tâm và tâm huyết chia sẻ với cộng đồng; từ đường link tải về cho tới việc sử dụng thành quả sau khi ghost đã cho thấy độ trơn tru – mượt mà – không bị lỗi…. thấy được tấm lòng và tâm huyết của bạn trong từng phiên bản!! (chân thành cảm ơn bạn!)

  • Tất cả các bản Ghost của mình đều để mặc đình từ Microsoft. Chỉ tối ưu chứ không can thiệp vào hệ thống. Để kết nối Wifi vui lòng tìm hiểu cách trên Google! Cảm ơn nhiều!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây