Tên FileDownload
Windows 10 1909 Home/Edu/Pro32 bit & 64 bit
Windows 10 1903 Home/Edu/Pro Update 10/201932 bit & 64 bit
Windows 10 1809 Home/Edu/Pro Update 10/201932 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 201932 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate32 bit & 64 bit
Windows 7 Professional32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro & Ulti Update 08/201832 bit & 64 bit
Windows 7 Pro & Ulti Update 08/2018 Support USB 3.032 bit & 64 bit
Windows XP Professional32 bit
Ghost Win 10 Pro 1909 Full Soft v2.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 Pro 1909 No Soft v2.1 (v2.0)32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 Pro 1903 Full Soft v1.232 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 Full Soft v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 No Soft v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 8.1 Pro Full Soft v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft & Full Driver v2.0 (v1.1)32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft & No Driver v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft & Full Driver v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft & No Driver v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft Support Driver USB 3.0 v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft Support Driver USB 3.0 v1.032 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win XP Pro Full Soft & Full Driver v2.032 bit

*Lưu ý: Nếu gặp lỗi quá giới hạn khi tải vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi.

Kiểm Tra FileMã SHA-1
Windows 10 1909 32 bit05AAE75B9843BE9045E3737789D710DFCE93984B
Windows 10 1909 64 bit9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
Windows 10 1903 32 bitA3B2A2C3D0E4783E8C7803DD6F4CB0DD726BDD4C
Windows 10 1903 64 bit05E0AFA1BAE69BCBEED89798535AB33AEC898D1D
Windows 10 1809 32 bit2897A3D3D1C1A841D751D5F044F1F7B707C3BCE5
Windows 10 1809 64 bitD3211EF6448F7B7BFDC32D00057F6C2693F86E2F
Windows 10 LTSC 32 bit88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10 LTSC 64 bit615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
Windows 7 Ulti 32 bit65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ulti 64 bit36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows 7 Pro 32 bitD89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Windows 7 Pro 64 bit0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Windows 7 2018 32 bitD751391C031EA5D8011E9E78D90F2D6F09AD5EF4
Windows 7 2018 64 bit6B5D1F132169F29C985079952FF14E63941F0C55
Windows 7 USB 3.0 32 bitD3FFC19B7F0D8C945CE5294E930C0A5010ECC24F
Windows 7 USB 3.0 64 bit5E2A5A664BA30CCEB25427CB09F63794AE964B5E
Windows XP Pro 32 bit66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
Ghost Win 10 1909 Full 32 bit2F4DE17BB615813A2E700DE129461F0B7F860582
Ghost Win 10 1909 Full 64 bit5963265F1E5656816A1A093557999886E96C242C
Ghost Win 10 1909 Full UEFIDCCC46B396AE158F025F90CC8BA9DAAF97F3EA1F
Ghost Win 10 1909 No 32 bit477EE1F08E6D43A3A4A3619EDA905FDF43301662
Ghost Win 10 1909 No 64 bit3022C60007AED4B627DE51A6ABF5C56C2B600055
Ghost Win 10 1909 No UEFI2A8022ECC9C3956D5A316077FF10F73B4D815879
Ghost Win 10 1903 Full 32 bit01DDEEC7C12D2F99981AFACF35B0545A258B6191
Ghost Win 10 1903 Full 64 bitA69014D7D640488969D3E3B8864CC7C75492E1EA
Ghost Win 10 1903 Full UEFI060CDDCB843875E0034DED41CB15D0D742BB971A
Ghost Win 10 LTSC Full 32 bit92B057559061A12EE0ABE00402CF069A809541A9
Ghost Win 10 LTSC Full 64 bitEA591ACD9233943C5EE211507EECD630AAAAA033
Ghost Win 10 LTSC Full UEFI8445B4B42BEEC6FC2A95038B65397B36BC36EBC3
Ghost Win 10 LTSC No 32 bit56B775B30875BBD8D47612070C0114B818B07F8D
Ghost Win 10 LTSC No 64 bitD56CEA3E660F1E23FFC74F745E093A0E2C635C37
Ghost Win 10 LTSC No UEFI90E0FC42EEDA18AE9AAD738320B694C4D5ACE966
Ghost Win 8.1 Pro Full 32 bit105EFE8215AFF21B67B5A228E84ED822B15ECF75
Ghost Win 8.1 Pro Full 64 bitD433DA2648D9F18872875EF8496888CB58FA777D
Ghost Win 8.1 Pro Full UEFI3C88724A6E11E21722AE41E3803A89C96A1A3C55
Ghost Win 7 Full Full 32 bit26055661F1DDC8F5CA8A8B7325E8C0C0DFA03829
Ghost Win 7 Full Full 64 bitE2D60A24A40D390993DAB520F8AA7978B40E2311
Ghost Win 7 Full Full UEFIE7E1D81543C5770ABEA57AFAF0D06EE1D613B522
Ghost Win 7 Full No 32 bit547F0ABA2713ABF5CFB41A12A78CC0F558113DDB
Ghost Win 7 Full No 64 bitDEF9F2173B050C383124838E3A7CB0A20BD7404B
Ghost Win 7 Full No UEFIA3EDAC983427E871F6EA83A9F72ED31810C45CAE
Ghost Win 7 No Full 32 bit4B9F3C562896FDF4F70567D47AA9875C66D5B720
Ghost Win 7 No Full 64 bit882EE8FB9C5FA3EE379373A7697F20A092E2C5EB
Ghost Win 7 No Full UEFI53D43DE4849FCBF913C33E7E8B4498E7A0DD390A
Ghost Win 7 No No 32 bit0626B93792EDAF76717621A29ECB100FA94F4DA1
Ghost Win 7 No No 64 bit3FB61F71F03E5FE63535180D4770E9E5A346B4E7
Ghost Win 7 No No UEFIE4D8B34796906D9F7822F4F796D943A344D4CB70
Ghost Win 7 Full USB 32 bitED861125238F650EE9470E15535C7D7C4E417184
Ghost Win 7 Full USB 64 bit21BA007555B1F771C37D0022DDB9C80F51EFC908
Ghost Win 7 Full USB UEFI5C8B28B0F780777A8D680E214AB269A9E3F51FE1
Ghost Win 7 No USB 32 bitE86588355698E1B552275D3F205CBE6C90342AF3
Ghost Win 7 No USB 64 bitBDA80CB7F99EF3595BF8CB1FAD5B93728238207C
Ghost Win 7 No USB UEFIC41F4C0F523A4E6BBD41713D4B1F848E18D194B9
Ghost Win XP Full Full 32 bitB6DC6EC91BD87AD91E8800F3654D8F1AA258735C

9 BÌNH LUẬN

    • Toàn bộ Ghost Win 7 đều là bản cài đặt mới nhất hiện nay 08-2018 chỉnh chủ Mircosoft. Còn ISO thì là bản gốc từ Mircosoft, tức bản mới phát hành lần đầu tiên.

  1. Các bản ghost đều quá tốt, dùng các bản ghost của bạn mà rơi nước mắt, sao trên đời này lại có người tận tâm và tâm huyết chia sẻ với cộng đồng; từ đường link tải về cho tới việc sử dụng thành quả sau khi ghost đã cho thấy độ trơn tru – mượt mà – không bị lỗi…. thấy được tấm lòng và tâm huyết của bạn trong từng phiên bản!! (chân thành cảm ơn bạn!)

    • Tất cả các bản Ghost của mình đều để mặc đình từ Microsoft. Chỉ tối ưu chứ không can thiệp vào hệ thống. Để kết nối Wifi vui lòng tìm hiểu cách trên Google! Cảm ơn nhiều!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây